Během záruční doby, v případě jakéhokoliv problému, vynaložíme veškeré úsilí, abychom vám poskytli uspokojivé služby. Abyste zajistili, že obdržíte plné záruky na produkt, přečtěte si prosím pozorně následující části:

Potvrzujeme níže:

Záruční doba:
Záruční doba na kovové a neželezné materiály je 1 rok od data dodání na nákladním listu.

Rozsah záruky:
Všechny produkty jsou prodávány společností Acree Intl Group:
A) Dodávat různé průmyslové materiály;
B) Pravidelně provádějte kontrolu e-mailem nebo telefonicky a poskytujte rady pro různé aplikace
C) Vadné díly lze vrátit do továrny, která má být vyměněna;

Rozsah záruky nezahrnuje:
Poruchy způsobené fyzickým poškozením, nesprávným provozem, neoprávněnými změnami výrobku nebo jinými přírodními nebo člověkem způsobenými pohromami.

Pro jakékoli zjištění kontaktujte prosím následující čísla: + 86-17751196520